HIGHokary hil önümlerini hödürleýäris

Aýratyn önümler

 • Ceke karkas suwasty gämi şlangy

  Ceke karkas suwasty gämi şlangy

  INGeke-täk karkaslar submarin şlangy 510210 SCS ujy, ýüzýän ýakalar şlangy bolmazdan berkidilýär (ýagny buýuň aşagynda) 510211 SCS ujy, ýüzýän ýakalar şlangy bilen berkidildi (ýagny buýuň aşagyndaky) Float ýakasy şlangy bolmazdan (ýagny PLEM-den öçürilýär) 510231 SCS End Float ýakasy şlang bilen berkidilýär (ýagny PLEM-den öçürilýär) 510240 SCS Iki ujy hem Float ýakasy şlangy 510250 SCS Gyzyl ...

 • Ceke karkas ýüzýän şlang

  Ceke karkas ýüzýän şlang

  INGeke-täk karkaslar ýüzýän şlang 510110 SCF soňy güýçlendirilen ýarym ýüzýän şlang (ýagny, ilkinji gezek buý) 510180 SCF FPSO Ahyry ýokary güýçli ýüzýän şlangy güýçlendiriň (ýagny ERC-ni goldamak üçin FPSO-dan ýapyň) 510190 SCF ST End güýçlendirilen ýokary ýükli şlang (ýagny Şuttle T ...

 • Maragly ýüzýän rezin şlang

  Maragly ýüzýän rezin şlang

  Oredaragly ýüzýän rezin şlangHakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.Maragly ýüzýän kauçuk şlang, gaty gatlak bolup, işleýän wagtynda suwuň üstünde ýüzýär.Bu görnüşli şlang gurnama netijeliligini üpjün edýär we ýeliň we tolkunlaryň deňizdäki taslamalara täsirini azaldýar.Şanhaý gazuw kompaniýasy, Guan Guangzhouou gazuw kompaniýasy, dan d ...

 • Polat flanes bilen sorujy şlang

  Polat flanes bilen sorujy şlang

  Düşündiriş Adaty polat flanesli sorujy şlang, TSHD we CSD süýrüji kellesinde we çukur gämisinde we gazuw nasosynda zerur şlang bolan çäge nasosynda suda berilýär.Müşderiniň talaplaryna görä dürli içki diametri we uzynlygy öndürip bileris.Ölçeg Içki diametri / ID 100 ~ 1100mm Uzynlygy / L 1000 ~ 2500mm Flanes ululygy PN 10, PN 16, PN 25 ýa-da ýöriteleşdirilen bellik Isleg boýunça başga ölçeg.Gurluşyk 1. Içki eşik gatlagy: Gara eşikler we poslama ...

 • Polat flanes bilen şlangy boşadyň

  Polat flanes bilen şlangy boşadyň

  Düşündiriş Polat flanes bilen çykarylýan şlang iň köp gazylýan şlang bolup, deňizde we gury ýerde polat turba ýa-da HDPE turbasy bilen birleşip bilýär, bu gazuw taslamasynyň çäginde merjen, rif gaýasy, granit bilen üpjün edilip bilner.Müşderiniň talaplaryna görä dürli içki diametri we uzynlygy öndürip bileris.Ölçeg Içki diametri / ID 100 ~ 1100mm Uzynlygy / L 1000 ~ 11800mm Flanes ululygy PN 10, PN 16, PN 25 ýa-da ýöriteleşdirilen bellik Isleg boýunça bar bolan beýleki ululyk.Constru ...

 • HY deňizdäki şahsy neýlon arassa geçiriş sebedi

  HY deňizdäki şahsy neýlon arassa geçiriş sebedi

  HYZMATDAŞ ŞAHSY NYLON TER GEÇIRMEK BASKETI Bu deňiz geçiriji sebet önümi, Hytaý gämi we deňiz in Engineeringenerçilik dizaýn we gözleg instituty (MARIC) tarapyndan işlenip düzüldi we APISPEC we 2C Offshore Pedestal Mounted Cranes barlaglaryna laýyklykda Barlag Hyzmatlary Topary tarapyndan CE şahadatnamasyny alýar.Ekipa transfer geçirmek, deňizdäki işlerde, esasanam deňizdäki nebit we gaz önümçilik platformasynda, deňizdäki ýel energiýasyny oturtmakda we beýleki deňiz taslamalarynda aýrylmaz hadysadyr.Deňiz kenary ...

 • Okuwsyz we öwreniş labyr zynjyry

  Okuwsyz we öwreniş labyr zynjyry

  “STUDLESS” we “STUD ANCHOR CHAIN” Gündogar deňiz gämisi, deňiz platformalary, gämi duralgalary we deňiz taslamalary üçin müşderilere labyr zynjyrynyň, deňiz gämi zynjyrynyň we esbaplarynyň doly çözgüdini hödürläp biler.Esasy güýjümiz, milli ülňülere we klassifikasiýa jemgyýetiniň kebşirleýiş aýratynlyklaryna laýyk gelýän we ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we ...

 • Nebit geçiriji kompozit şlang

  Nebit geçiriji kompozit şlang

  Giriş: Gäminiň kenara, tanker ýük awtoulagyna, demirýol awtoulag ýagy / dizel önümlerine ýüklemek we düşürmek.Gurluşyk: Daşky örtük Poliester PVC örtükli reňk Içki sim Poslamaýan polat 316 / Galvanizli polat asma polipropilen / politetrafluoroetilen (PTFE) Daşky sim Poslamaýan polat 316 / Galvanizli polat Baglaýjy uglerod / Poslamaýan polat flanes / guýruk we birleşme SPECIFICATION mm ± 4) 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 Uzynlyk (...

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • Gündogar gazuw
 • Gündogar gazuw1

Gysgaça düşündiriş:

Jiangsu East Marine Industrial Co., Ltd. (Gündogar Deňiz)golçur kärhanasydyrJiangsu Huashen Rezin Önümler Ltd.halkara söwdasy üçin.

Toparymyz deňiz pudagyna enjamlar bilen üpjün etmekde 10 ýyldan gowrak tejribe toplady.

“Hil, ygtybarlylyk, hünärmen” esasy gymmatlyklarymyzdyr.

Gündogar deňiz işleri

Iň soňky habarlar

 • Vox-Apoloniýa
 • ham
 • Wassana_Oil_Field_Reactivation.638a2c2f0505a
 • Atha-Leismer
 • vanoord