• Gündogar gazuw
 • Gündogar gazuw

Geçiriji turbageçiriji

 • Sandwiç flanes bilen şlangy boşadyň

  Sandwiç flanes bilen şlangy boşadyň

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • Plastiki pol

  Plastiki pol

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • Üzülen rezin şlang

  Üzülen rezin şlang

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • Halfarym ýüzýän rezin şlang

  Halfarym ýüzýän rezin şlang

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • “Sanwich Flange” bilen bilelikde giňeltmek

  “Sanwich Flange” bilen bilelikde giňeltmek

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • Sandwiç flanes bilen sorujy şlang

  Sandwiç flanes bilen sorujy şlang

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • 11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

  11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

  “East Dredging” duralgany we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) & Cutter Suction Dredger (CSD) üçin FLOATING HOSE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

 • Polat flanesli 11,8 m täze material HDPE turbasy

  Polat flanesli 11,8 m täze material HDPE turbasy

  “East Dredging” duralgany we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) & Cutter Suction Dredger (CSD) üçin DREDGING PIPLEINE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

  Biziň üpjün edýän çukur şlangy we HDPE turbasy, doly iş ygtybarlylygyna we aşa iş şertlerine çydap bilýär.Hakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.

 • 11,8m täze material HDPE turbasy flanesiz

  11,8m täze material HDPE turbasy flanesiz

  “East Dredging” duralgany we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) & Cutter Suction Dredger (CSD) üçin DREDGING PIPLEINE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

  Biziň üpjün edýän çukur şlangy we HDPE turbasy, doly iş ygtybarlylygyna we aşa iş şertlerine çydap bilýär.Hakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.

 • Custöriteleşdirilen ululykdaky reňkli gazuw plastmassa ýüzüji

  Custöriteleşdirilen ululykdaky reňkli gazuw plastmassa ýüzüji

  “East Dredging” duralgany we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) & Cutter Suction Dredger (CSD) üçin DREDGING PIPLEINE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

 • Polat flanesli sowutly şlang

  Polat flanesli sowutly şlang

  “East Dredging” duralgany we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) & Cutter Suction Dredger (CSD) üçin DREDGING PIPLEINE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

  Biziň üpjün edýän çukur şlangy, aşa iş şertlerine çydap bilýän doly ygtybarlylyga we howpsuzlyga eýedir.Has ýokary iş basyşy, könelmäge çydamly we çeýe, şlangy çykarmak üçin iň möhüm faktorlardyr.

 • Polat flanes bilen suw şlangy

  Polat flanes bilen suw şlangy

  Polat flanesli reaktiw suw şlangy Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) süýräp ulanylýar.Has ýokary iş basyşy, könelmäge çydamly we çeýe, şlangy çykarmak üçin iň möhüm faktorlardyr.

 • Maragly ýüzýän rezin şlang

  Maragly ýüzýän rezin şlang

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • Polat flanes bilen sorujy şlang

  Polat flanes bilen sorujy şlang

  “East Dredging” Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD) üçin SUCTION HOSE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

 • Polat flanes bilen şlangy boşadyň

  Polat flanes bilen şlangy boşadyň

  “East Dredging” HDPE turbasy we polat turbasy bilen birleşýän Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD) üçin DISCHARGE HOSE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.