• Gündogar gazuw
  • Gündogar gazuw

Rio Grande porty, Van Oordyň TSHD HAM 318 bilen gazuw işleri dowam etdirilýär

Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do RS düýn Wan Oordyň yzarlaýjy sorujy (TSHD) HAM 318 gämisinde tehniki sapar etdi.

TSHD geçen aý Rio Grande portuna giriş kanalynda tehniki gözleg işlerini geçirmek üçin sebite geldi

“Van Oord” giganty 24-nji noýabrdan bäri çökündileri aýyrmak boýunça iş alyp barýar we şu gün jemgyýetçilik gämi duralgasynyň golaýynda gazuw işlerine başlady.

ham

Gazuw işleri port işleri üçin ygtybarly çuňlugy saklaýar.

Portos RS, kanalda eremeginiň öňüni almak we gazyljak material mukdaryny azaltmak üçin şuňa meňzeş çäreleri yzygiderli amala aşyrmagy meýilleşdirýändiklerini aýtdy.


Iş wagty: 12-2022-nji dekabry
Gör: 3 gezek