• Gündogar gazuw
 • Gündogar gazuw

Önümler

 • X deňizdäki şahsy neýlon arassa geçiriş sebedi

  X deňizdäki şahsy neýlon arassa geçiriş sebedi

  Bu deňiz geçiriji sebet önümi, Hytaý gämi we deňiz in Engineeringenerçilik dizaýn we gözleg instituty (MARIC) tarapyndan işlenip düzüldi we APISPEC we 2C deňiz pyýada montaj kranlary barlagyna laýyklykda barlag hyzmatlary topary tarapyndan CE şahadatnamasyny alyň.

 • “Studless and Stud Offshore Mooring Zain”

  “Studless and Stud Offshore Mooring Zain”

  “Studless and Stud Offshore Mooring Chain East Marine” gämi, deňiz platformalary, gämi duralgalary we deňiz taslamalary üçin müşderilere labyr zynjyrynyň, deňiz gämi zynjyrynyň we esbaplarynyň doly çözgüdini hödürläp biler.Esasy güýjümiz ösen zynjyr belgili önümçilik enjamlaryndan gelýär…

 • Deňiz kenaryndaky zynjyr esbaplary

  Deňiz kenaryndaky zynjyr esbaplary

  Deňiz gämi zynjyry esbaplary Gündogar deňiz gämi, deňiz platformalary, gämi duralgalary we deňiz taslamalary üçin müşderilere labyr zynjyrynyň, deňiz gämi zynjyrynyň we esbaplarynyň doly çözgüdini hödürläp biler.Esasy güýjümiz ösen zynjyr belgili önümçilik enjamlaryndan we…

 • Gämi zynjyr esbaplary

  Gämi zynjyr esbaplary

  Gämi zynjyry esbaplary Gündogar deňiz gämi, deňiz platformalary, gämi duralgalary we deňiz taslamalary üçin müşderilere labyr zynjyrynyň, deňiz gämi zynjyrynyň we esbaplarynyň doly çözgüdini hödürläp biler.Esasy güýjümiz ösen zynjyr belgili önümçilik enjamlaryndan we…

 • HYL deňizdäki şahsy neýlon arassa geçiriş sebedi

  HYL deňizdäki şahsy neýlon arassa geçiriş sebedi

  Bu deňiz geçiriji sebet önümi, Hytaý gämi we deňiz in Engineeringenerçilik dizaýn we gözleg instituty (MARIC) tarapyndan işlenip düzüldi we APISPEC we 2C deňiz pyýada montaj kranlary barlagyna laýyklykda barlag hyzmatlary topary tarapyndan CE şahadatnamasyny alyň.

 • Temokary temperatura himiki kompozit şlang

  Temokary temperatura himiki kompozit şlang

  Gämiden kenara, tanker ýük awtoulagyna, demirýol we ş.m. has ýokary temperaturaly uglewodorodlary, parafini, nebithimiýa zawodyny we ýaglary siňdirmek we çykarmak üçin ulanylýar.

 • Uly diametrli himiki kompozit şlang

  Uly diametrli himiki kompozit şlang

  Uglewodorodlary, erginleri, gämiden kenara parafini, tanker ýük awtoulagyny, demirýol we ş.m. siňdirmek we çykarmak üçin ulanylýar.

 • Nebit we deňiz şlangy goşmaça enjamlar

  Nebit we deňiz şlangy goşmaça enjamlar

  Goşmaça enjamlaryň giň toplumy, şlangyň doly gurnamalaryny düzmek we aýratyn şlanglary howpsuz ulanmak üçin zerur zatlary öz içine alýar.

 • Iki gezek karkas suwasty gämi şlangy

  Iki gezek karkas suwasty gämi şlangy

  1) Içerki örtük - NBR (Wulkanizirlenen turba)
  2) Esasy karkas - poliester şnur we polat sim
  3) Flotasiýa materialy - cellapyk öýjük köpügi (Diňe ýüzýän şlang üçin)
  4) Daşky gapak - Mata bilen berkidilen elastomer gapagy

 • Iki gezek karkas ýüzýän şlang

  Iki gezek karkas ýüzýän şlang

  1) FPSO: atingüzýän önümçiligi saklamak we düşürmek
  2) ST: Şutl tankeri
  3) ERC: Gyssagly goýberiş jübütligi
  4) HEV: Şlangyň ahyrky klapan

 • Sandwiç flanes bilen şlangy boşadyň

  Sandwiç flanes bilen şlangy boşadyň

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • Plastiki pol

  Plastiki pol

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • Üzülen rezin şlang

  Üzülen rezin şlang

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • Halfarym ýüzýän rezin şlang

  Halfarym ýüzýän rezin şlang

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • “Sanwich Flange” bilen bilelikde giňeltmek

  “Sanwich Flange” bilen bilelikde giňeltmek

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • Sandwiç flanes bilen sorujy şlang

  Sandwiç flanes bilen sorujy şlang

  GündogarÇukur gazmakdoly çözgüdini hödürläp bilerÜÇIN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIGämi duralgasyny we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda Tracking Suction Hopper Dredger (TSHD) we Cutter Suction Dredger (CSD).

 • Poliuretan ýa-da rezin deri reňkli PU köpükli penjire

  Poliuretan ýa-da rezin deri reňkli PU köpükli penjire

  PU köpükli reňkli rezin deri ýa-da poliuretan derisi bar.Bu görnüşli aýlaw uly tolkun aralygy we gämi-gämi üçin iň oňat saýlawdyr.

  Esasy aýratynlygy, çümüp bilmeýän dizaýn, pes reaksiýa, ýokary energiýa siňdiriş we aňsat we çalt gurnamak.

 • Perokary perfromans we güýçli super konus kauçuk penjire

  Perokary perfromans we güýçli super konus kauçuk penjire

  Konus kauçuk penjesi, ýönekeýligi, ýokary öndürijiligi we güýji sebäpli dünýäniň esasy portlarynda we terminallarynda giňden ulanylýar.Konusyň göwrümi, uly gysyş burçunda-da konusyň penjesini gaty durnuklaşdyrýar.

  Esasy aýratynlygy uly deflýasiýa, ýokary öndürijilik, giň gerim we aňsat we çalt gurnamak.

  Esasy esbaplar ýüz paneli, öňdäki panel, ýüpi berkitmek, polat zynjyr, U-halka we başgalar.

 • Energyokary energiýa siňdiriş super arka rezin penjesi

  Energyokary energiýa siňdiriş super arka rezin penjesi

  Super arka rezin penjire, UHMW-PE ýüz ýassygy ýa-da polat paneli birikdirip bolýan adaty rezin penjire.

  Esasy aýratynlygy pes reaksiýa güýji, ýokary energiýa siňdirişi, ýönekeý gurluş, standart ululygyň uly diapazony we aňsat we çalt gurnamakdyr.

  Esasy esbaplar UHMW-PE pad we labyr.

 • ID300mm LR gözden geçirmek D görnüşli rezin penjire

  ID300mm LR gözden geçirmek D görnüşli rezin penjire

  D görnüşli rezin penjire ýönekeý rezin reňkli we dürli gaýyklar we portlar üçin giň ölçegli ölçeglere eýe.

  Esasy aýratynlygy pes reaksiýa, energiýanyň ýerlikli siňdirilmegi, pes basyş we aňsat gurnama.Esasy esbaplar aňsat we çalt gurnamak polat labyrdyr.

 • Uzyn uzyn dok silindr görnüşli rezin penjire

  Uzyn uzyn dok silindr görnüşli rezin penjire

  Silindr görnüşli kauçuk penje, has uzyn taryhy ýönekeý gurluşly rezin reňkli, gaýyk we portlar üçin giň gerime we uzynlyga eýe bolup, dünýäniň esasy portlarynda we terminallarynda giňden ulanylýar.

  Esasy aýratynlygy: pes reaksiýa, energiýanyň ýerlikli siňdirilmegi, ýerüsti basyş az, pes basyş, köpugurly gurnama, dik, keseligine, aňsat gurnama we öwezini dolmak.Dürli ululykdaky we duralgaly gämiler üçin ulanylýar.

  Silindr rezin penjiräniň esasy garnituralary polat zynjyr we polat bar.

 • Täze tebigy rezin super öýjükli rezin penjire

  Täze tebigy rezin super öýjükli rezin penjire

  Super öýjükli rezin penjire, ýönekeýligi, ýokary öndürijiligi we güýji sebäpli dünýäniň esasy portlarynda we terminallarynda giňden ulanylýar.Öýjükli kauçuk penjeler adaty ululyklaryň köpüsine girýär we dürli şertlere laýyk bolup biler.

  Esasy aýratynlyklary ýokary öndürijilik, ýerlikli gurluş, güýçli, gowy subut edilen dizaýn we uly aralyk pf öndürijiligi.

  Esasy esbaplar ýüz paneli, öňdäki panel, ýüpi berkitmek, polat zynjyr, U-halka we başgalar.

 • Polat flanesli sowutly şlang

  Polat flanesli sowutly şlang

  “East Dredging” duralgany we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) & Cutter Suction Dredger (CSD) üçin DREDGING PIPLEINE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

  Biziň üpjün edýän çukur şlangy, aşa iş şertlerine çydap bilýän doly ygtybarlylyga we howpsuzlyga eýedir.Has ýokary iş basyşy, könelmäge çydamly we çeýe, şlangy çykarmak üçin iň möhüm faktorlardyr.

 • 11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

  11,8 m esasy ýüzýän rezin şlang

  “East Dredging” duralgany we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) & Cutter Suction Dredger (CSD) üçin FLOATING HOSE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

 • Polat flanesli 11,8 m täze material HDPE turbasy

  Polat flanesli 11,8 m täze material HDPE turbasy

  “East Dredging” duralgany we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) & Cutter Suction Dredger (CSD) üçin DREDGING PIPLEINE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

  Biziň üpjün edýän çukur şlangy we HDPE turbasy, doly iş ygtybarlylygyna we aşa iş şertlerine çydap bilýär.Hakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.

 • 11,8m täze material HDPE turbasy flanesiz

  11,8m täze material HDPE turbasy flanesiz

  “East Dredging” duralgany we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) & Cutter Suction Dredger (CSD) üçin DREDGING PIPLEINE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

  Biziň üpjün edýän çukur şlangy we HDPE turbasy, doly iş ygtybarlylygyna we aşa iş şertlerine çydap bilýär.Hakyky görnüşdäki önümlerde islendik görnüşli şlangy öndürip bileris.

 • Custöriteleşdirilen ululykdaky reňkli gazuw plastmassa ýüzüji

  Custöriteleşdirilen ululykdaky reňkli gazuw plastmassa ýüzüji

  “East Dredging” duralgany we kanaly gazmakda we deňiz taslamalaryndan ýerleri yzyna almakda “Trailing Suction Hopper Dredger” (TSHD) & Cutter Suction Dredger (CSD) üçin DREDGING PIPLEINE-iň doly çözgüdini hödürläp biler.

 • Polat flanes bilen suw şlangy

  Polat flanes bilen suw şlangy

  Polat flanesli reaktiw suw şlangy Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) süýräp ulanylýar.Has ýokary iş basyşy, könelmäge çydamly we çeýe, şlangy çykarmak üçin iň möhüm faktorlardyr.

 • BV penumatiki kauçuk penjesini barlaýar

  BV penumatiki kauçuk penjesini barlaýar

  Pnewmatik goragçylar gämi duralgasyna we gämi-gämi gatnawy üçin amatlydyr.Uly goragçylar, adatça goşmaça gorag üçin zynjyr görnüşli tor bilen enjamlaşdyrylýar.

  Adam aýratynlygy ýerleşdirmek aňsat we çalt, gaty pes reaksiýa, ýokary energiýa siňdiriş we gurmak aňsat.

 • OEM ABS gözden geçiriji gämi rezin penjesi

  OEM ABS gözden geçiriji gämi rezin penjesi

  Kauçuk rezin reňkli giň ölçeg we uzynlyk bar, bu görnüşli rezin reňkli aýratynlyklar ýönekeý dizaýn, ykdysady, amatly gurluş, amaly we başgalar.Gaty agyr şertlerde-de has uzak işläp bilýän gämi gämilerine oturdylyp bilner.Dürli görnüşli gaýyklar üçin köp ululyk bar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2