• Gündogar gazuw
 • Gündogar gazuw

Kauçuk Fender

 • Poliuretan ýa-da rezin deri reňkli PU köpükli penjire

  Poliuretan ýa-da rezin deri reňkli PU köpükli penjire

  PU köpükli reňkli rezin deri ýa-da poliuretan derisi bar.Bu görnüşli aýlaw uly tolkun aralygy we gämi-gämi üçin iň oňat saýlawdyr.

  Esasy aýratynlygy, çümüp bilmeýän dizaýn, pes reaksiýa, ýokary energiýa siňdiriş we aňsat we çalt gurnamak.

 • ID300mm LR gözden geçirmek D görnüşli rezin penjire

  ID300mm LR gözden geçirmek D görnüşli rezin penjire

  D görnüşli rezin penjire ýönekeý rezin reňkli we dürli gaýyklar we portlar üçin giň ölçegli ölçeglere eýe.

  Esasy aýratynlygy pes reaksiýa, energiýanyň ýerlikli siňdirilmegi, pes basyş we aňsat gurnama.Esasy esbaplar aňsat we çalt gurnamak polat labyrdyr.

 • Täze tebigy rezin super öýjükli rezin penjire

  Täze tebigy rezin super öýjükli rezin penjire

  Super öýjükli rezin penjire, ýönekeýligi, ýokary öndürijiligi we güýji sebäpli dünýäniň esasy portlarynda we terminallarynda giňden ulanylýar.Öýjükli kauçuk penjeler adaty ululyklaryň köpüsine girýär we dürli şertlere laýyk bolup biler.

  Esasy aýratynlyklary ýokary öndürijilik, ýerlikli gurluş, güýçli, gowy subut edilen dizaýn we uly aralyk pf öndürijiligi.

  Esasy esbaplar ýüz paneli, öňdäki panel, ýüpi berkitmek, polat zynjyr, U-halka we başgalar.

 • Uzyn uzyn dok silindr görnüşli rezin penjire

  Uzyn uzyn dok silindr görnüşli rezin penjire

  Silindr görnüşli kauçuk penje, has uzyn taryhy ýönekeý gurluşly rezin reňkli, gaýyk we portlar üçin giň gerime we uzynlyga eýe bolup, dünýäniň esasy portlarynda we terminallarynda giňden ulanylýar.

  Esasy aýratynlygy: pes reaksiýa, energiýanyň ýerlikli siňdirilmegi, ýerüsti basyş az, pes basyş, köpugurly gurnama, dik, keseligine, aňsat gurnama we öwezini dolmak.Dürli ululykdaky we duralgaly gämiler üçin ulanylýar.

  Silindr rezin penjiräniň esasy garnituralary polat zynjyr we polat bar.

 • Perokary perfromans we güýçli super konus kauçuk penjire

  Perokary perfromans we güýçli super konus kauçuk penjire

  Konus kauçuk penjesi, ýönekeýligi, ýokary öndürijiligi we güýji sebäpli dünýäniň esasy portlarynda we terminallarynda giňden ulanylýar.Konusyň göwrümi, uly gysyş burçunda-da konusyň penjesini gaty durnuklaşdyrýar.

  Esasy aýratynlygy uly deflýasiýa, ýokary öndürijilik, giň gerim we aňsat we çalt gurnamak.

  Esasy esbaplar ýüz paneli, öňdäki panel, ýüpi berkitmek, polat zynjyr, U-halka we başgalar.

 • Energyokary energiýa siňdiriş super arka rezin penjesi

  Energyokary energiýa siňdiriş super arka rezin penjesi

  Super arka rezin penjire, UHMW-PE ýüz ýassygy ýa-da polat paneli birikdirip bolýan adaty rezin penjire.

  Esasy aýratynlygy pes reaksiýa güýji, ýokary energiýa siňdirişi, ýönekeý gurluş, standart ululygyň uly diapazony we aňsat we çalt gurnamakdyr.

  Esasy esbaplar UHMW-PE pad we labyr.

 • BV penumatiki kauçuk penjesini barlaýar

  BV penumatiki kauçuk penjesini barlaýar

  Pnewmatik goragçylar gämi duralgasyna we gämi-gämi gatnawy üçin amatlydyr.Uly goragçylar, adatça goşmaça gorag üçin zynjyr görnüşli tor bilen enjamlaşdyrylýar.

  Adam aýratynlygy ýerleşdirmek aňsat we çalt, gaty pes reaksiýa, ýokary energiýa siňdirilmegi we gurmak aňsat.

 • OEM ABS gözden geçiriji gämi rezin penjesi

  OEM ABS gözden geçiriji gämi rezin penjesi

  Kauçuk rezin reňkli giň ölçeg we uzynlyk bar, bu görnüşli rezin reňkli aýratynlyklar ýönekeý dizaýn, ykdysady, amatly gurluş, amaly we başgalar.Gaty agyr şertlerde-de has uzak işläp bilýän gämi gämilerine oturdylyp bilner.Dürli görnüşli gaýyklar üçin köp ululyk bar.