• Gündogar gazuw
 • Gündogar gazuw

Ceke karkas ýüzýän şlang

Gysga düşündiriş:

1) FPSO: atingüzýän önümçiligi saklamak we düşürmek
2) ST: Şutl tankeri
3) ERC: Gyssagly goýberiş jübütligi
4) HEV: Şlangyň ahyrky klapan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

FLeke-täk karkaslar ýüzýän şlang

surat001 510110 SCF

Güýçlendirilen ýarym ýüzýän şlang

(ýagny. Ilki bilen Buýy öçürmek)

surat003 510120 SCF

Dolandyryş şlangy

surat005 510130 SCF

Esasy ýüzýän şlang

surat007 510140 SCF

Halfarym ýüzýän şlang

surat009 510150 SCF

Floüzýän şlangy azaltmak

surat011 510160 SCF

Guýruk ýüzýän şlang

surat013 510170 SCF

Tanker demir ýol ýüzýän şlang

surat015 510180 SCF

FPSO End ýokary güýçli ýüzýän şlangy güýçlendiriň

(ýagny ERC-ni goldamak üçin FPSO-dan ýapyň)

surat017 510190 SCF

“ST End” güýçli ýüzýän şlang

(ýagny HEV-ni goldamak üçin “Shuttle Tanker” birikmesi)

 

Bellikler:

1) FPSO: atingüzýän önümçiligi saklamak we düşürmek

2) ST: Şutl tankeri

3) ERC: Gyssagly goýberiş jübütligi

4) HEV: Şlangyň ahyrky klapan

 

Önümleriň gurluşynyň meýilnamasy:

surat019

 

 

Spesifikasiýa we esasy tehniki parametrler:

Nominal diametri 6 ″ = 150mm, 8 ″ = 200mm, 10 ″ = 250mm, 12 ″ = 300mm,

16 ″ = 400mm, 20 ″ = 500mm, 24 ″ = 600mm

Uzynlyk 30 ′ = 9.1m, 35 ′ = 10,7m, 40 ′ = 12.2m
Gurluşyk we material 1) Içerki örtük - NBR (Wulkanizirlenen turba);

2) Esasy karkas - poliester şnur we polat sim;

3) Flotasiýa materialy - cellapyk öýjük köpügi (Diňe ýüzýän şlang üçin);

4) Daşky gapak - Mata bilen berkidilen elastomer gapagy.

Flanes ASTM A-1 05 ýa-da şoňa meňzeş, 150 ýa-da 300-nji synp
Emzik ASTM 1-285 C ýa-da şoňa meňzeş, galvanizleýji
Bahalandyrylan iş basyşy (RWP) 15Bar = 217.5psi, 19Bar = 275.5psi, 21Bar = 304.5psi
Min.Partlama basyşy 75Bar = 1087.5psi, 95Bar = 1377.5psi, 105Bar = 1522.5psi
Akym tizligi 21m / s (ýa-da alyjy kesgitledi)
Suwuklyk Çig nebit we suwuk nebit önümleri, iň ýokary mukdary 60%
Temperatura aralygy 1) Suwuklygyň temperaturasy -20 ℃ 82 ℃

2) Daşky gurşawyň temperaturasy -29 ℃ 52 ℃

Min.Bend radiusy (MBR) 1) Suwasty gämi şlangy we tanker demir ýoly - 4 × şlangyň nominal buraw diametri

2) loüzýän şlang - 6 × şlangyň nominal buraw diametri

Elektrik üznüksizligi Elektrik üznüksiz ýa-da üznüksiz
Ulanylýan standartlar OCIMF Gollanma 5thNeşir - GMPHOM 2009

 

Kabul ediş synaglary we şahadatnamalar:

Satyn alyjyny her taýýar şlang üçin aýratyn synag şahadatnamalary ýa-da Hytaý (CCS), Norwegiýa-German (DNV-GL) we Fransiýa (BV) ýaly IACS-Internationa Klassifikasiýa jemgyýetleriniň birleşiginiň üçünji agzasy birleşigi tarapyndan berlen şahadatnamalar bilen üpjün ederis.

Aşakdaky synaglar geçirilmeli:

- Material synaglar (bir gezekde bir sargyt)

- heselimleýiş synaglary - şlang korpusy we, mümkin bolsa, özüne çekiji material (bir gezekde bir sargyt)

- Agram synagy (her şlang)

- Iň pes egilme radiusy synagy (gidrostatik basyş synagyndan öň, 10% nusga almak)

- Egilmegiň berkligi synagy (10% nusga almak)

- Burulma synagy (görkezilen bolsa)

- Dartyş synagy (görkezilen bolsa)

- Gidrostatik basyş synagy (her şlang)

- Wakuum synagy (kero synagdan soň derrew. Eger kero synagy däl bolsa, gidrostatik synagdan soň derrew her şlang)

- Elektrik synagy (her şlang)

- atüzýän gidrostatik synag (diňe ýüzýän şlang üçin, bir gezekde bir sargyt)

- Gurluşy kabul etmek synagy (diňe tank demir ýol şlangy üçin)

 

 

Şlangy götermek boýunça görkezme

Iň azyndan 3 bal götermek zerur, 5 bal götermek has amatly.

surat021

 

Gaplamak:

Şlang polat çarçuwaly paletlerde saklamak we daşamak üçin gaplanar.Her polat palet 12 tonna SWL bilen dizaýn edilmelidir we bellikler bilen üpjün edilmelidir.

Polat palet


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Nebit we deňiz şlangy goşmaça enjamlar

   Nebit we deňiz şlangy goşmaça enjamlar

   GARŞY GURNAMA Goşmaça enjamlaryň giň toplumy, şlangyň doly gurnamalaryny düzmek we aýratyn şlanglary howpsuz ulanmak üçin zerur zatlary öz içine alýar.ÖWRENMEK BOLT & NUT ● Material bolt: ASTM A193 GR B7 Cr-Mo polat hozy: ASTM A194 GR 2H uglerod polat ating Örtük: floropolimer örtük DURMUŞ BAR Şlangy ygtybarly ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner.Howpsuzlyk Iş ýükleri (SWL) 8 bar.GAZET ● Material: Asbest däl gysylan süýüm BUTTERFLY VALVE Kebelek klapan ulanylýar ...

  • Iki gezek karkas ýüzýän şlang

   Iki gezek karkas ýüzýän şlang

   Jübüt karkaslar ýüzýän şlang 520110 DCF soňy berkidilen ýarym ýüzýän şlang (ýagny, ilkinji öçürilen buý) DCF FPSO Ahyry ýokary güýçli ýüzýän şlang (ýagny ERC-ni goldamak üçin FPSO-dan ýapyň) 510190 DCF ST End berkidilen ýokary güýçli ýüzýän şlang (ýagny ýap ...

  • Ceke karkas suwasty gämi şlangy

   Ceke karkas suwasty gämi şlangy

   INGeke-täk karkaslar submarin şlangy 510210 SCS ujy, ýüzýän ýakalar şlangy bolmazdan berkidilýär (ýagny buýuň aşagynda) 510211 SCS ujy, ýüzýän ýakalar şlangy bilen berkidildi (ýagny buýuň aşagyndaky) Float ýakasy şlangy bolmazdan (ýagny PLEM-den öçürilýär) 510231 SCS End Float ýakasy şlang bilen berkidilýär (ýagny PLEM-den öçürilýär) 510240 SCS Iki ujy hem Float ýakasy şlangy 510250 SCS Gyzyl ...

  • Iki gezek karkas suwasty gämi şlangy

   Iki gezek karkas suwasty gämi şlangy

   DÜBLE KARKAS SUBMARINE HOSE 520210 DCS Endüzüji ýakalar şlangy (ýagny buýuň aşagynda) 520211 DCS ujy ýüzükli şlanglar bilen berkidildi (ýagny buýuň aşagyndaky) Float ýakasy şlangy bolmazdan (ýagny PLEM-den öçürilen) 520231 DCS ujy, ýüzýän ýakalar şlangy bilen berkidilýär (ýagny PLEM-den öçürilýär) 520240 DCS Iki ujy hem Float ýakasy şlangy 520250 DCS Redu ...